Kutatás
Tipográfia

A korábbi évek negatív tendenciáit követően 2013. második felétől a háztartások költekezése is növekedésnek indult.

2014. első hónapjaiban a fogyasztói piac tovább bővült, döntően a reálkeresetek 2,6 százalékos emelkedésének köszönhetően. Éves szinten a teljes fogyasztói piac 2-3 százalék körüli növekedése várható a reáljövedelmekhez igazodóan - közölte az OKSZ.

A családok gazdálkodásában a legnagyobb kiadási tétel a kiskereskedelemi vásárlás, ennél azonban jóval szélesebb a költekezés skálája. Ezt mutatja, hogy a háztartások nettó jövedelme 2013-ban 16 ezer milliárd forint volt, a fogyasztási kiadásaik értéke 15 ezer milliárd forint. Ezen belül a kereskedelemben költötték el a családok a legtöbb pénzt, a tavalyi évben több mint 8 ezer milliárd forintot (élelmiszerre, ruházatra, különféle iparcikkekre, üzemanyagra). A kiadások 45 százaléka sok egyéb célra megy el, egyebek mellett vendéglátásra, utazásra, járművásárlásra, közlekedésre, lakásfenntartásra.

A KSH kimutatása szerint 2014. első negyedévében a háztartások fogyasztási kiadása 3.680 milliárd forint volt (egy évvel korábban 3.593 milliárd forint), ami csaknem pontosan annyival nőtt változatlan áron számítva (2,7%), mint a reálkeresetek.

A családok fogyasztásának néhány területe az átlagos költekezésnél nagyobb ütemben bővült 2014. első hónapjaiban.
A kereskedelmi fogyasztás (a megvásárolt árumennyiség, volumen) 2014. első négy hónapjában összességében 4-5% körüli mértékben nőtt. (Jelenleg a vásárlások értékéről az első negyedév adata áll rendelkezésre, ami 1.890 milliárd forint.)
A vendéglátóhelyek értékesítése az év első négy hónapjában 7,4%-kal bővült. Ez több mint 200 milliárd forint kiadást jelentett a háztartások számára. A kereskedelmi szálláshelyek belföldi bevételei 16 százalékkal emelkedtek, ami már kisebb szelete a költekezésnek (mintegy 20 milliárd forint körüli értékben 2014. január-április között).

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek