Általános
Tipográfia

A fogyasztóvédelmi hatóság gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklámokat vizsgált, illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálását ellenőrizte.

A vizsgálat eredményeként 1 055 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 23 minősült jogsértőnek, a 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1046 – fiatalkorú közreműködésével végzett – próbavásárlással valósult meg, amelyből 392 esetben tapasztaltak a kollégák jogszabálysértést.

Az ellenőrzések célja a 18 éven aluli személyek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének védelmét szolgáló jogszabályi előírások megtartásának vizsgálata volt, azaz a hatóság ellenőrizte a fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékkel történő kiszolgálásának tilalmát, illetve a tiltott reklámtevékenységet.

A vizsgálat során fiatalkorúak közreműködésével lefolytatott próbavásárlásokkal került felmérésre és adott esetben szankcionálásra az alkohol-, illetve dohánytermékekkel való kiszolgálással kapcsolatos vállalkozói magatartás. Ezen felül az ellenőrzések részét képezte olyan gazdasági reklámok vizsgálata is, amelyek veszélyt jelenthetnek a gyermek- és fiatalkorúak egészséges testi, lelki és erkölcsi fejlődésére.

Annak ellenére, hogy a fiatalságot károsan befolyásoló reklámokkal kapcsolatos jogsértési gyakoriság 2015-ben jelentős javulást mutat, a 18. életévüket be nem töltött személyek, dohánytermékkel és alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos kifogásolási arány lényegében nem változott az elmúlt évhez képest. A hatékony és zökkenőmentes ellenőrzések céljából az ellenőrzést végzők munkáját több esetben társhatósági, ennek keretében rendőrségi jelenlét is segítette.

A vizsgálat során 1 055 gyermek- és fiatalkorúakat célzó reklám ellenőrzésére került sor, melyek közül 23 minősült jogsértőnek, így a reklámozással kapcsolatos jogsértési gyakoriság 2%-ot mutat, amely a 2014-ben tapasztalt 17%-hoz képest jelentős csökkenést jelent. Az ellenőrzést minden reklámhordozóra, valamint valamennyi – fiatalokat különösen érintő és érdeklő – területre kiterjesztették.   Az ellenőrzések során vizsgálat alá kerültek közterületi, kirakati reklámhordozók, újságokban, magazinokban, szórólapokban, reklámújságokban megtalálható hirdetések, az interneten fellelhető, valamint a televízió- és rádiócsatornákon elhangzó reklámok.

A 18. életévüket be nem töltött személyek tiltott termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése 1046– fiatalkorú közreműködésével végzett – próbavásárlással valósult meg. A próbavásárlások során 37%-ban tártak fel a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi hatáskörbe tartozó jogszabálysértést, mivel 392 próbavásárlás valamilyen vizsgálati szempont alapján kifogásoltnak minősült. A 18 év alatti közreműködővel történő próbavásárlásokat kereskedelmi egységekben, a fiatalkorúak által előszeretettel látogatott rendezvényeken, fesztiválokon, vendéglátó-ipari egységekben, zenés-táncos szórakozóhelyeken végezték el a kormányhivatalok munkatársai.

A vizsgálat megállapította, hogy kizárólag alkoholtartalmú ital vásárlása esetén a fiatalok 43%-a(710 esetből, 303 alkalommal) az életkorára irányuló kérdés nélkül megkapta a kért terméket. A kifogásolási arány dohánytermék esetében 26%-os volt. A mindkét terméket kérők csoportjában 15 vásárlás során 6 esetben(40%) kapták meg mindkét értékesítési tilalom alá eső terméket a fiatalok.

Az ellenőrzés eredményei alapján összességében megállapítható, hogy a fiatalkorúak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálása az előző évben végzett ellenőrzésekhez képest az idén 2 százalékpontnyi negatív irányú változást mutat, ugyanakkor a dohánytermékkel történő kiszolgálás mutatója nem változott.

A tapasztalatok alapján a feltárt jogsértések hátterében többnyire emberi mulasztás, figyelmetlenség állt. Az alkalmazottak sok esetben nem néznek a vásárlóra, csak automatikusan lehúzzák a termékek kódjait, illetve nem nézik meg kellő gondossággal a vásárló életkorát az igazolványban, tévesen számolják ki a fiatalkorú életkorát, amelynek eredményeként – a tiltás ellenére is – a fiatal meg tudja vásárolni az alkoholtartalmú terméket.

A reklámozás kapcsán az egyik leggyakoribb jogsértés a szórakozóhelyek által hirdetett események kapcsán merült fel, mivel sok esetben az adott események reklámjában az alkoholfogyasztással egybekötött nyeremények szerepeltek. Ez a gyakorlat is jogsértő, hiszen ezen reklámok a fiatalkorúakat alkoholfogyasztásra ösztönzik.

Pozitív példaként kell beszámolni azon esetekről, amikor az alkalmazottak, amint észlelték a fiatalkorú belépését az üzletbe, a kiszolgálást azonnal felfüggesztették, megkérdezték az életkorát, majd udvariasan felhívták az üzlet elhagyására, és csak ezután folytatták a kiszolgálást.

A témavizsgálat ideje alatt a kormányhivatalok a próbavásárlások lefolytatása és a reklámok ellenőrzése során észlelt jogsértésekre tekintettel összesen 400 esetben hoztak érdemi döntést. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege összesen 49 145 000 Ft volt.

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek