Trend
Tipográfia

Hogyan teljesített a négy legnagyobb nemzetközi élelmiszerkereskedelmi vállalat és mit várnak a 2014-es évtől? Az angol IGD előrejelzést készített.

A Carrefour jó évet zárt

A franciaországi piacért felelős Carrefour vezérigazgató, Noel Prioux elmondta, hogy az alkalmazottakra és az üzletek felújítására fordított beruházás az elmúlt hónapokban javította az eredményeket. A hazai piacot tovább akarják erősíteni, ami­hez hozzá tartozik az a törekvés, hogy a Coop d’Alsace üzletlánc egy részét átvegyék. Brazíliában ideigle­nesen Charles Desmartist nevezték ki a Carrefour vezetőjének, a korábbi vezérigazgató, Luiz Fazzio váratlan távozását követően. Az online keres­kedelmet Belgiumban is fejleszteni kívánták, ezért megnyitották az első „Drive-Einheit”-ot. Spanyolország­ban a C&C áruházak körébe tartozó Supeco olcsó online beszerzési for­rásként pozícionálta magát. A Carrefour októberben bevezette a „Petit Prix” márkanevet a ked­vező árú termékeire, amivel olcsó, friss választékot biztosítanak. Az új márka a korábbi Carrefour Discount elnevezést váltja fel.

A Tesco hosszútávon is kedvező szeretne lenni

Decemberben ért véget a Tesco folyó üzleti évének harmadik negyedéve. A piacvezető Nagy-Britanniában továbbra is komoly nyomás alatt áll. Ennek ellenére bíznak benne, hogy hosszútávon a helyes úton járnak. 2013/14-ben jelentős beruházást esz­közölnek az IT szektorban, többek között az elektronikus polccímkézés bevezetését is tervezik. A Tesco a karácsonyi időszakban telepítette az első interaktív kira­katát a londoni Regent Street-en. Thaiföldön októberben adódott a lehetőség a click&collect beveze­tésére. A Tesco ezt a vásárlási for­mát Nagy-Britannián kívül már 50 városban kínálja. A britek kisebb­ségi részesedést szereztek az ázsiai Lazada online kereskedelmi vállalat­ban, ami Thaiföldön, Malajziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken is értékesíti termékeit.

Az átalakítások hatása már látszik a Metronál

A lerövidített 2013-as üzleti évben 0,9 százalékos visszaesést ért el a Metro, ennek ellenére a nyereség az elvárt keretek között maradt. A következő évben azonban már javítaniuk kell az eredményeken. A hatékonyság növelésére és a szi­gorú költségmenedzselésre való törekvésük továbbra is napirenden marad. Novemberben a Metro Kínában újabb üzletet nyitott, ami a 750. boltjuk Németországon kívül. A kínai expanzió továbbra is folya­matos lesz, a saját mellett bérelt üzlethelyeket is használnak, és a jövőben a közepes és kisebb kínai városokat fogják előnyben részesí­teni. A Metro Oroszországban megpró­bálja a C&C szektorban rejlő növe­kedési potenciált még jobban kihasz­nálni. A bővítés finanszírozása érdekében az üzlet egy részét vár­hatóan tőzsdére viszik. Essenben a Metro egy igazi csúcsmodell üzletet nyit. Itt valósítják meg a hipermar­ket forma stagnálásának megállítá­sára, illetve egy újgenerációs mód­szer bevezetésére irányuló kísérletet. Ezenkívül egy új internet platform kialakítását is tervezik, új tartalom­mal, például a közösségi hálók beve­zetésével, ahol a vásárlók megoszt­hatják tapasztalataikat. Itt lehetőség lesz a prémiumtermékek – elsősorban a húsáruk – online megrendelésére. A rheinbergi Future Store mellett ez is okot adhat, hogy az emberek elzarándokoljanak Essenbe vagy az interneten az aktuális trendeket megismerjék.

A Walmart kihasználja a végső hajrát

A Walmartnál számos változás megy végbe. 2014-től Krish Iyer felel az indiai piacért, míg a nemzetközi divízió vezetését februártól David Cheesewright veszi át. Mindez jól mutatja, hogy jelenleg a Walmart számára a növekedés a legfontosabb prioritás. Februártól Cheesewright az elnöke és ügyvezető igazgatója a Walmart európai, közel-keleti, afrikai és kanadai régióinak.

December 2-ára a Walmart meg­hirdette a Cyber hétfőt, amivel sike­rült a történelme legnagyobb online forgalmát elérnie. A Cyber hétfő ugyanolyan fogyasztási mámort okoz az amerikaiaknál, mint a tradicioná­lisan a hálaadás napját követő fekete péntek. Ezzel a negyedik negyedév képes volt a kicsit gyengébb harma­dik negyedévi teljesítményt némileg kompenzálni.

A külföldi piacok számára a Walmart egy úgynevezett 3 éves tervet fejlesz­tett ki, aminek 2016-ig gondoskodnia kell a többletnövekedésről. Kínában amellett, hogy az e-kereskedelemnek új lendületet kell adniuk, 110 új bol­tot is meg kell nyitniuk.

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek