Interjú
Tipográfia

Országos szinten 3000 bolt áruellátását biztosítja a Coop, ezek közül sok kis és aprófalvas településen található, így az üzleteknek széles fogyasztói réteg igényeire kell választ adniuk. Arról, hogy a beszerzés terén ez mit jelent, Csongovai Tamással, a Co-op Hungary beszerzési vezetőjével beszéltünk.

A lánc működési területe országos szinten meglehetősen változatos, hogyan tehető minden szinten hatékonnyá a beszerzés?

A Coop üzlethálózat egy olyan franchise-rendszer, amely lokális vevőközpontjain keresztül üzemelteti boltjait, nagy önállóságot adva tagjainak. Országosan 8 régióközpont (PRO-COOP) több, mint 10 nagykereskedelmi raktára fogadja az árut, ahonnan a lánc mintegy háromezer boltja rendelhet az országos gyártók, és a régió vállalkozásainak, termelőinek termékeit felölelő választékból. A mintegy 4 ezer cikkelemet tartalmazó kötelező országos választékon felül a régiós COOP szervezetek és vevőközpontok dönthetnek arról, hogy milyen helyi termékeket szereznek be a meglévő országosan szerződött partner választékán felül.

Mi jellemzi a többszintű együttműködéseket?

Az országos, a regionális és a helyi szintű koordinációnak egyaránt meghatározó szerepe van. A régiós központok munkáját a helyi vevőközpontok helyi igényeken alapuló extra megállapodásai egészítik ki, az országos megállapodásokat azonban nem írhatják felül. A friss áru, a zöldség-gyümölcs és pékáru jellemzően helyi beszállítóktól származik. Ezeket a termékeket nem is lenne érdemes távolabbról szállítani. További rugalmasságot ad, hogy a helyi vevőközpontok azokkal a beszállító cégekkel is tartják a kapcsolatot, akik nem közvetlenül boltokra szállítják az árut, hanem a Coop nagykereskedelmi központjaiba. A partnerek jelentős része rendelkezik képviselői hálózattal, munkatársaik rendszeresen látogatják az üzleteket, és segítik a munkájukat.

Egy-egy vevőközpontnak néhány tíz vagy akár több száz boltja van. A hálózathoz tartozó üzletek egyébként három fő kategóriába - szupermarket, ABC bolt, és Coop minibolt - tartoznak. Belső működtetés szempontjából pedig a szupermarketek és ABC boltok méretüktől és a technikai felszereltségüktől függően,­­ – például hogy az adott egységnek van-e pékárupultja, hűtött hús- vagy sajtpultja, zöldséges standja, és összesen mekkora az árukihelyezésre alkalmas felület – további két, normál és emeltebb választékszintet képviselnek.

Milyen trendet lát kirajzolódni választék kialakítása terén?

Az évtizedek során választékunk finoman forgalmazva is több, mint optimális szintre emelkedett. Hatékonyabb lenne a munka kevesebb cikkelemmel, mivel így nagyobb lehetőség lenne az új termékek piaci bevezetésére, azok választékban való megjelenítésére is. A választékot rendszeresen felülvizsgáljuk, és a nem jól teljesítő cikkeket kivesszük a választékból annak érdekében, hogy helyet adjunk a jól forgó termékeknek és azoknak, amiket a beszállító partnereink időről időre kifejlesztenek. Egy év alatt országosan 30-40 ezer új vonalkód keletkezik, nyilván nem mindegyik jelenik meg ugyanannál a kereskedőnél, de ha csak töredéke, akkor is ezres nagyságrendű új cikkel találkozik a boltos és a vásárló. Ez a szám is óriási, különösen annak fényében, hogy ezek csupán negyede, harmada marad fent több éven keresztül. Ezek a sikeres újítások. Az igazi innovációk olyan fogyasztói igényekre adnak választ, amire más termék nem. Abszolút megújulást képviselnek, mint annak idején a szódavíz feltalálása, a kapszulás kávé, vagy az ízesített ásványvíz bevezetése. Ilyenekből kellene több.

Mit tehet a gyártó a termékjellemzőkön felül az innováció sikeréért?

Mindaz, amit a termék mellé tesz a beszállító cég - marketing, bolti eladásösztönző eszköz, display, csomagolás - előmozdítja és támogatja a termék bolti bevezetését. Ezek nélkül kisebb az esélye, hogy sikert érjen el egy-egy újdonság.

Melyek a legfontosabb vásárlói szempontok, amire tekintettel kell lenni a beszerzésnél?

Kínálat szempontból egyre szélesebb skálán mozgó vevői igényekre kell választ adnunk. Ide tartozik például a kényelmi termékek iránti keresletnövekedés, az egy-, kétszemélyes háztartások fogyasztási igényeire választ adó kisadagos és jól adagolható termékek növekvő jelentősége. Amellett pedig a vevők figyelme mind inkább az egészségtudatos termékek felé fordul, de meg kell említenünk az élelmiszerintolerancia vagy egyéb egészségügyi probléma miatt speciális táplálkozást kiszolgáló termékcsoportok és a bio élelmiszerek forgalmának a növekedését is.

Az előbb említettekkel némiképp ellentétes fogyasztói tendencia a gazdaságosság és az ár-értékarány növekvő szerepe, amely során a vevők a nagyobb kiszerelésű családi kiszereléseket és sajátmárkás termékeket részesítik előnyben. Az üzletlánc kiemelten kezeli a magyar termelésű, és hazai előállítású termékeket. Az igazoltan magyar származású termékek iránt várhatóan a kereslet is érzékelhetően nőni fog. Együttműködési megállapodásunk van a Magyar Termék Nonprofit Zrt.-vel, a termékek népszerűsítésére évente szervezünk nyereményjátékkal kísért kampányt.

Hogyan érintették a Coopot a boltbezárások?

A Coop is zárt be üzleteket, de nem olyan arányban, mint ahogy ez a függetleneknél tapasztalható. Ha csak egy-két nehézség merült volna fel, azért egy boltot sem kellett volna bezárni. Az elmúlt két évben azonban számos olyan intézkedést vezettek be, amelyek átlagon felül sújtották a kiskereskedelmet, és nehezítik a boltok felszínen maradását.

A dohánykereskedelem átszabályozása komoly érvágást jelentett a kiskereskedelem számára és a Coop forgalmában az átlagosnál magasabb arányban fordultak elő ezek a termékek. A logisztikai rendszerünk sokkal mélyebb és szerteágazóbb, mint általában a többi kereskedőláncnál, hiszen 1600 településen mintegy 3 ezer boltot látunk el, ami önmagában is jelentős logisztikai kihívást és fajlagosan magas költségszintet jelent. Ezen felül az adminisztratív terhek növekedése, az online kassza átállás, az iparűzési adó változás, az élelmiszerlánc -felügyeleti díj megfizetése, az e-útdíj bevezetése ugyancsak negatív hatással voltak a boltok jövedelmezőségére.

Mivel növelhető a boltok jövedelmezősége?

A cigarettával kieső forgalom pótlására az üresen maradt dohányállványok hasznosításával magyar fejlesztésű vitaminkészítményeket vezet be a választékba a lánc. Eddig már több száz boltban jelentek meg ezek a termékek. Ennek a termékkörnek azokon a településeken lehet különösen jelentősége, ahol nincs, vagy csak rövid nyitva tartással működik gyógyszertár.

További hatékonyságjavító intézkedésként több termékkategóriának a választékát optimalizáljuk úgy, hogy a fogyasztói igények megfelelő kielégítése mellett a polci kihelyezés során a lehető legkisebb költség mellett a lehető legnagyobb jövedelemtermelő képességű cikkek kapjanak megfelelő hangsúlyt, és a gyenge teljesítménymutatókkal rendelkező áruk forgalmazását redukáljuk.

A márkatulajdonosok magas szintű együttműködést várnak el. Kereskedői szemszögből ezt hogy látják?

A tárgyalások már régóta nemcsak az árról és mennyiségről szólnak. Olyan szerteágazó követelmény és vállalásrendszer áll egy-egy szállítói megállapodás mögött, ami túlmutat a mennyiség és ár kérdésén. Ezek során széles választékot vállalunk és az új termékek megjelenésének adunk terepet, amellett szó van reklámozási együttműködésről, bizonyos termékkategóriák belső arányainak a szállítókkal való közös meghatározásáról.

Az adott márka termékkategórián belüli arányának optimális kialakításához a piackutatások mellett a gyártó cég is adatokkal szolgál. A nagy márkák esetében valamennyi céggel van együttműködésünk. Ezeket egészítik ki az áru bolti kihelyezését meghatározó helyi megállapodások.

Hogyan alakult a partneri kör?

Szerény mértékben emelkedett a beszállító partnerek száma, termékkategóriánként azonban eltérő mértékben. Országos szinten 200 brand- illetve sajátmárka szállítóval dolgozunk együtt. A helyi regionális partnerekkel együtt ez a szám lényegesen nagyobb. Azt tapasztaljuk, hogy egyszerre van jelen a globalizálódó márka beszállítók számának növekedése és bizonyos termékkörökben a forgalmi koncentrálódás. De az országos megállapodással rendelkező beszállítók számát tekintve összességében emelkedés tapasztalható.

Mitől válik az együttműködés sikeressé?

Az alap a jó termék hosszútávon való biztosítása versenyképes árszinten, megfelelő marketingtámogatás mellett. Lényeges a beszállítónak arról is biztosítania a kereskedőt, hogy képes a vásárlói igényeknek megfelelően megújulni és követni a trendeket. Fontos, hogyha elkészül egy termék vagy portfólió, ne engedjék el a kezét. A minőségbiztosítási rendszerek léte és működtetése, az előírásoknak való megfelelés ugyancsak fontos kritérium, továbbá, hogy a szervezet képes legyen az alapanyagbeszerzésben, gyártástechnológiában és az utógondozás terén olyan minőséget garantáló struktúrát működtetni, amely folyamatosan szavatolja a megfelelőséget. Ide tartozik az is, hogy a cég kellő pénzügyi stabilitással rendelkezzen. Amennyiben a beszállító mindezzel a képességgel rendelkezik, akkor ő már megtette a magáét, a kereskedő pedig erre alapozhat és annyit tehet hozzá, hogy preferálja a terméket.

(Termékmix - 2016. februári szám)

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek