Interjú
Tipográfia

Az internet és a mobiltechnológia megjelenése óta az ellátási láncot érintő legmarkánsabb változás a fogyasztók szerepének a felértékelődése - hangsúlyozta Kétszeri Dávid, a GS1 Magyar­ország Nonprofit Zrt. nemzetközi és üzleti kapcsolatok igazga­tója, aki szerint emiatt a hozzáadott értékű információk jelen­tősége minden eddiginél nagyobb.

 

 Mik a meghatározó új trendek az ellátási láncban?

A fogyasztó információigénye hihetetlen mértékben megnőtt, a vásárlási szokások nagymértékben megváltoz­tak és folyamatosan változnak attól függően, hogy az adott fogyasztói kör számára mi a fontos. Egy biztos: ha a fogyasztó nem kapja meg a számára lényeges, a keresett vagy éppen érde­kes információt ott és akkor, amikor arra a vásárlási döntéshez szüksége van, akkor könnyen továbblép, más terméket választ, vagy másik boltban vásárol. Ráadásul más fogyasztók vé­leményére is kíváncsi, és ha ezek a vé­lemények negatívak, vagy nem állnak rendelkezésre, akkor megint csak bi­zalmatlanná válhat az adott termék­kel kapcsolatban.
A digitális alkalmazásokat hasz­náló fogyasztónak a mobil már nem egy eszköz, hanem életének (testének) szerves része. Tájékozódik általa a vir­tuális és a fizikai világban egyaránt, sőt annak segítségével találja meg fel­merülő kérdéseire a válaszokat, emellett a szórakozásra, az aktív kikapcsolódásra fordított idejének jelentős részét a mobil alkalmazások által elérhető online világban tölti. Miért éppen vásárlása során ne hívná segítségül kedvenc kütyüjét?

Hogyan változtak a fogyasztói elvárások?

Ahogyan említettem, számos új típusú fogyasztói cso­port jelent meg a mobiltechnológia és a növekvő tudatos­ság, az emberi egészség középpontba helyeződése nyomán.

A tudatos fogyasztó számára ma már alapelvárás, hogy a termékről gyorsan, pontos és megbízható információt kapjon. Legjobb, ha a termékadatokat könnyen áttekint­hető formában, és természetesen magyar nyelven érheti el. Az innovatív fogyasztó előszeretettel használja okostelefonját vásárlás közben is, főleg, ha így promóciókról ér­tesülhet, vagy akciós kupont ér el, melyet a kasszánál akár azonnal be is válthat, és az élményt egy érintéssel meg is oszthatja barátaival a Facebookon, a Twitteren, vagy a Google+on.
Míg a felelősségteljes fogyasztó előnyben részesíti a he­lyi gyártóktól származó és különleges minősítéssel rendel­kező termékeket, vagy olyan gyártók termékét, akik oda­figyelnek a környezetvédelemre, fenntartható fejlődésre. És még sorolhatnám tovább.

Az ellátási láncon belül mely terüle­tek kerülnek a fókuszba?

Az új világtrendek a technológia mellett az emberi élet védelmét és az egészséges életmódot helyezik a kö­zéppontba. Ahhoz, hogy a fogyasztó ma biztonságban érezze magát, sok­kal szélesebb körű információk szük­ségesek, mint amit korábban elérhe­tővé tettek az ellátási lánc szereplői a hétköznapi ember számára.
A fogyasztó azt a terméket ked­veli, amelyikben sosem csalódik és amelyikről minden információt megkaphat, amire a vásárlás pillana­tában szüksége van. Persze ezeknek az adatoknak csak akkor van vá­sárlásösztönző hatásuk, ha azonnal megszerezhetőek, relevánsak és a fogyasztó megbízik bennük. És persze megint szeretném hangsúlyozni az ismerősök és más fogyasztók véleményét. Ha a termékinformációk között ilyen jellegű információ­kat is megtalál a vásárló, az bizony nagymértékben növel­heti az adott pillanatban az adott termék iránti bizalmat.

A termékadatokkal és minősítésekkel kapcsolatos in­formációk közül mi kerül előtérbe?

Természetesen ahány vásárló, annyiféle kérdés: honnan származik a termék, mennyi a tápértéke, vannak-e benne allergén összetevők, milyen ételek készítéséhez ajánlják, másnak mi a véleménye a termékről, van-e éppen aktuális akció a termékhez, biotermék-e az adott áru, Magyaror­szágon gyártották-e, és még sorolhatnám.
Csakhogy leggyakrabban nincs ott a válasz a termék csomagolásán, vagy nem teljes körűen, vagy nagyon kis betűvel van írva, ráadásul összefolyik a különböző nyel­veken felvitt információtömeg. Körülnézhetünk a neten is, de kérdés, az ott elérhető információ a termékről mennyire hiteles, és megbízható.
A GS1 Magyarország legújabb mobil megoldása éppen erre a helyzetre nyújt alternatívát.
A SafeBrand egy olyan ingyenes mobil alkalmazás, ame­lyet bárki könnyen telepíthet az okostelefonjára (iPhone-ra vagy Androidra) regisztráció nélkül. Vásárláskor csak le kell olvasni a mobil alkalmazás segítségével a terméken található vonalkódot és az applikáció azonnal megjeleníti a képernyőn a termékről elérhető információk teljes körét, így a tápértéket és összetevőket, minősítéseket, az aller­gén vagy speciális összetevőket, vagy éppen a kapcsolódó termékeket és recepteket, illetve az aktuális akciókat, pro­móciókat is.
A SafeBrand azt is garantálja, hogy csak a márkatulaj­donos által megadott hiteles, ellenőrzött adatokat közvetít. Ezek az információk bárhol, bármikor lekérhetők a mobil alkalmazás segítségével.

Mekkora lehetőséget látnak ebben a gyártók?

Az alkalmazáson keresztül már több mint 300 márka több mint 10 ezer termékéről érhetők el széleskörű és hite­les termékinformációk – ez a bizonyíték arra, hogy a gyár­tók, kereskedők felismerték, hogy a fogyasztó megszólítá­sára az egyik leghatékonyabb eszköz az okostelefon lehet.

Mi garantálja, hogy a gyártóktól származó termékin­formáció hiteles és megbízható?

Egyszerűen nincs más út. Ha fény derül arra, hogy a fo­gyasztóknak szánt információ nem igaz, vagy pontatlan, annak a márka számára a hatalmas imázsvesztés mellett komoly anyagi vonzata is lehet egy hatósági ellenőrzés al­kalmával. Az egyre szigorodó hazai és a nemzetközi jog­szabályok szintén ezt hivatottak megelőzni.

Kik azok, akik élnek a lehetőséggel, hogy közvetlenül megszólítsák a vásárlót?

Nagy nemzetközi márkák és kis helyi vállalkozások szá­mára egyaránt elérhető ez az út, kérdés, hogy mennyire haladnak a korral, mennyire fontos számukra, hogy haté­konyabb, innovatívabb megoldásokat is alkalmazásba ve­gyenek. Hosszú távon ez már nem lehet kérdés azon gyár­tóknak, márkáknak, akik versenyben akarnak maradni a fogyasztókért vívott harcban.

A közvetlen kommunikáció mennyiben jelent előnyt az indoor és outdoor eszközökkel szemben?

Egy olyan professzionális mobilalkalmazás, mint pél­dául a SafeBrand, a marketing új dimenzióit nyitja meg a gyártók, márkák előtt, mivel a marketing üzenet nem vész el a boltokban a vásárlókra zúduló számtalan marke­ting információ között, sőt a fogyasztó számára éppen ott és akkor nyújtja a hozzáadott értékű információkat, mikor a vásárlási döntés pillanatában erre a legnagyobb szüksége van, amikor a kezében tartja a terméket.
A vonalkód így már nem csak a gyors és hatékony érté­kesítési folyamatot támogatja például a kasszáknál, hanem egyben kulcs a termékről elérhető bővebb információkhoz, bárhol, bármikor, akár otthon a főzés során is.


2014-től előírás, hogy az online értékesítésnél az összes olyan információt fel kell tüntetni, amit a fo­gyasztó az áruházakban személyesen is elér. Ennek maradéktalanul eleget tesznek a cégek?

Igen, ez év decemberétől egy jóval szigorúbb szabályo­zás lép életbe az élelmiszeripari termékeket érintően: 2011. november 25-én jelent meg az Európai Parlament és Ta­nács 1169/2011/EU rendelete a fogyasztók élelmiszerek­kel kapcsolatos tájékoztatásáról, mely az eddigi adatoknál jóval szélesebb körre terjed ki. Az előírt kötelezettségek legnagyobb részét már 2014 decemberéig teljesíteniük kell az élelmiszerláncban érintett vállalkozásoknak.

A rendelet igazi újdonsága nemcsak az, hogy milyen típusú adatokat kell egy-egy élelmiszerről a fogyasztóval közölni, hanem, hogy mindezt a távértékesítés során is el­érhetővé kell tenni a számára. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az otthonában, a számítógépe előtt vásárlási döntést hozó fogyasztónak a rendelés elküldése előtt ugyanannyi információval kell rendelkezni, mint annak, aki egy üz­letben, a terméket kezében fogva, vagy fizikai valójában megtekintve hozza meg ugyanezt a döntést.

A GS1 a Vidékfejlesztési Minisztériummal és szakmai partnereivel közösen ingyenes workshopok keretében segít az érintetteknek a felkészülésben, mivel a rende­let kapcsán szigorúbb ellenőrzésekre számíthatnak majd a webáruházak beszállítói és üzemeltetői is.

 

 

(Termékmix - 2014. május)

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek