Interjú
Tipográfia

 

A versenyképesség megőrzése érdekében elengedhetetlenek a fejlesztések, jóllehet ezek hatása nem feltétlenül mutatkozik meg a forgalom bővülésében - véli Blázsik Ferenc.
A Sikér Malom­ipari Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója szerint a technológiai fejlő­dés mellett a piac egyre jobb ismerete a növekedés feltétele.

- A búza és kukorica felvásárlási ára tavaly október óta nőtt, de decemberben mindkét terméké elmaradt a 2012. decemberitől - a búza 26, a kukorica ára 33,3 százalékkal volt olcsóbb. Az alapanyag átlagárak csökkenése miként járul hozzá az eredményesség nö­veléséhez?

A búza áralakulása minden szezonban más és más. Ehhez képest alakulnak az alacsonyabb, illetve magasabb átadási árak szezon közben. De hogy a konkrét kérdésre válaszoljak: a búza átadási árának csökkenése az előző évi azonos időszakhoz képest azért nem javítja az eredmé­nyességet, mert ehhez árazódik a késztermék átadási ára is. Tehát amikor olcsóbban vesszük a búzát, akkor a kész lisztet is olcsóbban kell adnunk.

- A hazai fogyasztóerő jelentősen elmarad az európai átlagtól. Ez a lisztpiacon érzékelhető, vagy épp ellen­kezőleg, az emberek ezen és a pékárun nem spórolnak?

Úgy gondolom, az alapvető élelmiszerek tekintetében nem érdemes a hazai fogyasztóerőt a külföldi átlaghoz, vagy akár más termékkörökhöz viszonyítani. Hiszen ez egy olyan termékkategória, amin a háztartások nem tud­nak jelentősen spórolni. Persze tapasztalunk takarékossági megoldásokat itt is: például pékáruk tekintetében a más­napi, harmadnapi felhasználással kötnek egyre többen kompromisszumot, vagyis nem dobják ki a nem friss ter­méket, hanem elfogyasztják. Ezzel leginkább a pazarlást igyekeznek visszaszorítani.

- Miként tudná meghatározni a Sikér márkát? A már­kaérték meghatározásában mit tart szem előtt?

A Sikér egy olyan márka, amit a vevők mindig biz­tonságban vesznek le a polcról, mert tudják, hogy kivá­ló minőséget, jó áron vásárolnak. Egy olyan márka, amit garantáltan magyar alapanyagokból, Magyarországon készítünk, a magyar fogyasztóknak. Ez a missziónk és a víziónk is egyben. Hiszem, hogy ennek köszönhető, hogy termékeink minőségével kivívtuk magunknak az is­mertséget: mára szinte minden nagy élelmiszerkereskedel­mi lánccal kapcsolatban állunk, sőt többnek mi gyártjuk a sajátmárkás termékét is. Munkásságunkat, termékeinket a fogyasztók és a szakma is számos díjjal ismerte el. 2011 óta immár harmadszor kaptuk meg a Business Superbrands elismerést. 2012-ben és 2013-ban a Superbrands és a Ma­gyar Brands díjra is érdemesnek talált minket a szakmai zsűri. Ezek a szigorúan szakmai elismerések biztonságot és garanciát nyújtanak vásárlóinknak és partnereinknek. 2012-ben pedig Magyar Termék Nagydíj pályázatot is nyertünk.

- Mi a fejlődés meghatározó eleme?

A technológiai fejlődés és a piacismeret bővítése a két alappillér!

- A liszt egy hagyományos termék, a márka építésében ebben milyen szerepe van az innovációnak? Milyen irányban lehet újdonságokkal bővíteni a kínálatot?

A vásárlók legnagyobb része csak az alaptermékeket ke­resi: finomlisztet, réteslisztet és búzadarát. De természete­sen ebben a termékkategóriában is érzékeljük a fogyasztói trendeket: még mindig szűk réteg ugyan, de egyre töb­ben keresik az egészségesebb liszteket, illetve a kényelmi, funkcionális termékeket. A választékunk kialakításakor mi is ebbe az irányba megyünk: kenyérsütéshez, sütemé­nyekhez kínálunk speciális lisztet vagy lisztkeveréket, és hamarosan egy egészséges termékcsaláddal is debütálunk.

A kínálatbővítés másik lehetősége a kiszerelések variá­lásában van. Többen csomagolnak 2 kg-os vagy 5 kg-os lisztet, viszont a magyar piacon egyedüliként vagyunk je­len 750g-os termékekkel. „Régi idők lisztje” termékcsalá­dunk azt mondhatom, hogy egyre népszerűbb. Azoknak a háztartásoknak ajánljuk, ahol ritkábban sütnek-főznek. A kisebb kiszerelésnek köszönhetően mindig frissebb ter­mékekkel dolgozhatnak.

- A fejlesztések során milyen megtérüléssel és forgalmi növekedéssel számolnak? A termékválaszték további növelése a cél?

A fejlesztések esetünkben nem feltétlenül járnak együtt a forgalomnövekedéssel vagy a megtérülési mutatók javítá­sával. Viszont a versenyképesség megtartása érdekében el­engedhetetlenek ezek a hatékonyságot növelő beruházások.

Bicskei üzemünk korszerűsítésére az EMVA pályázat keretein belül több mint 351 millió forintos vissza nem té­rítendő támogatást nyertünk. Ennek köszönhetően 2011- ben megvalósult a cég eddigi legnagyobb beruházása: az üzemet teljes körűen felújítottuk. Így a malom Kö­zép-Európa egyik legmodernebb, teljesen számítógéppel irányított üzeme lett, amely az egyik legkorszerűbb ma­gyarországi búzaőrlő malomnak számít, és egyben az egyik legjelentősebb kisegységű kiszereltliszt-gyártó kapacitás­sal is rendelkezik: 84 tonna lisztet tudunk gyártani napon­ta. Ez a zárt rendszer ráadásul biztosítja a termékeink ál­landó minőségét. Idén Szekszárdi malmunkban kezdtünk bele egy óriási beruházásba, így hamarosan ez az üzem is modern technológiával üzemel majd.

- Melyik termékkategóriában tapasztalnak bővülést? A fogyasztói szokások változása miként határozza meg a fejlesztések irányát? A fogyasztók vagy a pro­fesszionális felhasználók irányába bővítenek?

A  már említett kényelmi és egészséges termékeinkkel a háztartási fogyasztókat célozzuk meg, de nagyobb in­novációs terveink jelenleg a professzionális felhasználók irányába vannak. Nagyobb hozzáadott értékű terméke­ket tervezünk bevezetni a piacra: olyan általános termé­keket, amelyek magas vízfelvételű keményítősérült liszt­ből nyerhetők. Ezek a technológiánk korszerűsítésének köszönhetően valósulnak meg. Szekszárdi malmunkban ugyanis egy új technológia kialakítását kezdjük meg, amely szabadalmának Magyarországon kizárólagos tulaj­donosa a Sikér Zrt., és amelyhez egy uniós pályázat útján közel 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 2014. IV. negyedévére végzünk a beruházással, a SPOMAX lengyel malmi gépgyártó cég kivitelezésében. A korszerűsítés után szeretnénk az új termékeket a magyar sütőiparral megismertetni.

- A hazai piacon kívül más országokba is értékesítenek?

Jelenleg Szlovákiába és Romániába szállítunk készter­méket. A szekszárdi beruházás után, terveink szerint Hor­vátország és Bosznia felé is megvalósulhat az értékesítés.

- Hol, milyen szegmensben látnak lehetőséget a piaci bővülésre?

Most a fő csapásirány, amelyben a bővülést látjuk, a ke­ményítősérült lisztekben van. Ezek a korábban említett sütőiparnak szánt alaptermékek lesznek.

- Hogyan alakult a márkás és sajátmárkás termékek aránya a cég termékszerkezetében?

Mivel a fogyasztók a liszt esetében rendkívül árérzékenyek, a kereskedelmi láncok által kínált, ol­csóbb sajátmárkás termékek óriási részt képviselnek a pi­acon. A mi értékesítésünkben is a legnagyobb volument a multinacionális láncoknak gyártott termékek teszik ki. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az utóbbi időben a sajátmárkás termékek piaci részesedése nem jelen­tősen, de elkezdett csökkenni. A Sikér, termelői márkás liszt­jeink 2012-ben mindössze 13,1 százalékát adták a kiszerelt liszt forgalmunknak. 2013-ban ugyanez az érték 14,2 száza­lék volt. Ennek természetesen nagyon örülünk, hiszen a Sikér márka erősödését is jelzi, egyelőre azonban nem következ­tethetünk arra, hogy a növekedés tartósan megindult volna.

- Hogyan alakult az értékesített volumen?

A tavalyi évben összesen 100 000 tonna lisztet értéke­sítettünk. A Gabonaszövetség 2013-as adatai szerint Ma­gyarországon az 5. legnagyobb malomipari cég vagyunk, értékesített mennyiségünk alapján pedig a 4. helyen ál­lunk. Kizárólag magyar magántulajdonban lévő vállalko­zásként büszkén nevezhetjük magunkat a malomipar egyik meghatározó szereplőjének.

- Az innováció fontos eleme a csomagolásfejlesztés. Mire készülnek ezen a területen?

A Sikér márkatermékekhez a kezdetektől hozzátartozik a malmos csomagolásdizájn. Az idők során mindig meg­újítottuk, de drasztikusan nem változtattunk rajta. Most viszont elérkezett az idő a megújulásra. Ez az év, a szek­szárdi malom korszerűsítése miatt már önmagában is je­lentős lesz a Sikér életében, itt az ideje, hogy a termékeink is új külsőt kapjanak. Ennél többet viszont egyelőre nem szeretnék elárulni!

 

Sebők Andrea  (Termékmix, 2014. március)

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek