Ellátási lánc
Tipográfia

2016. január 20-án dr. Bognár Lajos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform alakuló konferenciáját, melyen közel 150 meghívott vett részt a hazai élelmiszeripari vállalkozások, az érintett hatóságok, szakmai szervezetek és szolgáltatók képviseletében, a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében.


A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform célja

2015 októberében együttműködési megállapodás született a Földművelésügyi Minisztérium és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. között a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform létrehozásáról melynek célja, hogy a szektor szereplőivel történő folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körű feltárásával és megismertetésével, a legjobb gyakorlatok bemutatásával, folyamatos és kiterjedt kommunikációval, a szükséges kapcsolatrendszer kiépítésével és lobbi-tevékenységgel segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.

A megnyitó konferencián dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy uniós szabály is előírja a  termékek nyomon követhetőségének megvalósítását az alapanyagoktól a termékek forgalomba kerüléséig. Ennek szellemében írta alá múlt év őszén a szaktárca Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azt a megállapodást, amelynek célja volt a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform elindítása, és, hogy támogatást nyújtsanak a magyar élelmiszerágazatban tevékenykedő vállalkozások fogyasztói kommunikációjához.
Az államtitkár kifejtette: a platform keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomon követési szabványokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldásokat kívánnak létrehozni. Ennek megvalósítása érdekében szakmai munkacsoportok felállítását  tervezik. Bíznak abban, hogy a különböző termékcsoportok képviselőit tömörítő platform létrehozása és munkája segíteni fogja a minisztérium és az élelmiszerbiztonsági hatóság kommunikációját az érintett vállalkozásokkal, valamint hatékonyabbá teszi a vállalkozások feladatainak ellátását is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában, illetve a 2015-ben elfogadott Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott jövőkép értelmében az élelmiszerlánc minden résztvevőjének kiemelt felelőssége  a legnagyobb gondossággal eljárni saját területén az élelmiszerbiztonság érdekében. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal, átfogó módon, megelőző szemlélettel és integrált megközelítéssel kezelje az élelmiszerlánc minden szereplője, ezzel csökkenteni lehet az  egészségügyi és gazdasági kockázatokat - hangsúlyozta. Emlékeztetett: a jó nyomon követhetőséget biztosító rendszerek segítenek csökkenteni a termelésben és az ellátási láncban a kétes vagy rossz minőségű termékek előfordulását. Az élelmiszerrel kapcsolatos kifogás esetén lehetővé teszik a nem biztonságos élelmiszer azonosítását, és azt követően a piacról történő kivonását vagy visszahívását - szögezte le helyettes államtitkár.
Szegedyné Fricz Ágnes, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztályának főosztályvezető-helyettese ismertette a nemzetközi szintű, szigorodó jogszabályi kereteket, a szabályozások vertikális és horizontális struktúráját és az utóbbi időben leginkább fókuszba kerülő kötelezően feltüntetendő információkat, mint amilyen a tápérték jelölés, vagy az allergén összetevők. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyártók, kereskedők, valamint az élelmiszer ellátási láncok összes szereplője saját hatáskörén belül felelősséggel tartozik a fogyasztók biztonságos élelmiszerrel történő kiszolgálásért, az élelmiszerrel kapcsolatos információk, jelölések meglétéért és pontosságáért, így a teljes ellátási lánc mentén megvalósuló átláthatóság és szigorú nyomon követés bevezetése immár elengedhetetlen feladat és szükséglet hazánkban is. A helyzetet tovább árnyalja a távértékesítés egyre bővülő piaca is, ahol szintén előírás, hogy a vásárlási folyamat befejezése előtt a fogyasztó rendelkezésére álljanak a fent említett információk.

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, Vatai Krisztina bevezetőjében bemutatta a GS1 szervezet és szabványrendszer által nyújtott globális lehetőségeket. Kiemelte, hogy minden GS1 szabványalapú lehetőség, amely rendelkezésre áll, szektorsemleges és felhasználók által vezérelt módon kerül fejlesztésre. Ezt követően az igazgatónő bemutatta a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform felépítését, melyet első körben 4 fő ágazati munkacsoport – Zöldség és gyümölcs; Hal és hús; Tejtermékek; Bor és pálinka - alkot, valamint létrehoztak egy ötödik, átfogó csoportot is, mely a Horizontális munkacsoport nevet kapta, valamint a Platform és a munkacsoportok logóit és a kommunikációt támogató honlapot is (www.nenyp.hu). Ismertetésre került a Platform és a munkacsoportok számára összeállított működési és kommunikációs rend, valamint a munkacsoportok számára kidolgozott ütemterv, amely negyedéves bontásban tartalmazza a részcélokat és feladatokat.

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek